J. NEVALA

SKEENDEN

Grunden i skapandet utgörs av dagar vid stranden och vid platser där fåglarna finner sin livsmiljö. Det är något särskilt att vara mitt i detta och kunna följa skeendena.

SKISSER

Skisser från dagar vid stranden där ljus och färg fångas in med vatten och pigment. Ord som fyller ut och ger minne från stunder som redan vid första förnimmelsen gått över till något annat.

GESTALTNING

I mitt måleriet gestaltats intrycken på olika sätt där  fåglarna får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa.

EN INSYN TILL KONSTNÄRSKAPET

AKTUELLT